card

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Бүгдийг харах
Үйлчлүүлэгчид зориулсан чухал холбоосууд

ТА НИСЛЭГТ БЭЛЭН ҮҮ?

Аюулгүй, найдвартай, үр ашигтай

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

"НУБИЭ" ХХК нь “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг аюулгүй, найдвартай, үр ашигтай гүйцэтгэлээр хангахын тулд олон улсын болон үндэсний стандарт, шаардлагад тулгуурласан аюулгүй ажиллагааны бодлого, зорилтыг тодорхойлж, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо”-г хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Байгаль орчинд ээлтэй

НОГООН НИСЭХ БУУДАЛ

"НУБИЭ" ХХК-ийн Удирдах зөвлөл, менежментийн баг нь "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлыг “Ногоон нисэх буудал” болгох стратеги баримталж энэ стратеги нисэх буудлын тогтвортой үйл ажиллагааны нэг чиглэл байх бодлого баримтлана. Хүрээлэн байгаа орчин, байгальд нөлөөлөхүйц, нисэх буудал дахь бүх үйл ажиллагааг удирдаж зохицуулах “Хүрээлэн байгаа орчны менежментийн тогтолцоо” -г хэрэгжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл