card

Тусгай зөвшөөрөл

Улсын хилээр гаргахад

Газрын тос, геологи, эрдэс баялгийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааны материал
/ зураг, өрмийн дээж, чулуулгийн дээж, геологийн тайлан, дискэнд буулгасан судалгааны бичиглэл г.м /

 • Үйлдвэр, худалдааны яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

Батлан хамгаалах асуудалтай хамааралтай судалгаа шинжилгээ, газар нутгийн загвар дүрс, зураг зүйн материалыг'

 • Батлан хамгаалах яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

Амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, тэдгээрийн зүйл, судалгаа, шинжилгээний сорьц дээж

 • Байгаль орчны яамны тодорхойлолт | Жич: Ургамлын гаралтай түүхий эдийн сорьц дээжид `Хүн Байгаль Орчин Консорциум`-ын тодорхойлолт
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат 

Зэрлэг амьтан ба ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци /CITES/-ийн хавсралтын амьтан, ургамал

 • CITES-ийн зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат

Гадаадын анчдаар тусгай төлбөртэйгөөр агнуулсан ан, ангийн олзвор

 • Байгаль орчны яамны ан агнах тусгай зөвшөөрөл
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
 • CITES-ийн зөвшөөрөл /I, II хавсралтад орсон бол/
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлс, оюуны болон урлаг, угсаатны зүйн бүтээл
/ Хосгүй үнэт, Үнэт дурсгалын зүйл, Ердийн дурсгалт зүйл /

 • БСШУЯ-ны лиценз /сайдын гарын үсэгтэй/
 • БСШУЯ-ны лиценз /соёл урлаг, бодлого зохицуулалтын газрын даргын гарын үсэгтэй/
 • Соёлын өвийн төвийн гэрчилгээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

Палентлогийн болон археологийн олдвор, дээж, сорьц

 • БСШУЯ-ны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа, боодлын тодорхойлолт
 • Тээврийн бичиг баримт

Монгол гэр

 • Гарал үүслийн гэрчилгээ

Улсын хилээр гаргах, оруулахад

Буу, сум, галт зэвсэг
/ ААН-ийн импортолсон, Монгол улсын иргэний хувийн хэрэглээнд, Гадаадын анчдын хэрэгцээний /

 • ЦЕГ, ТЕГ, БХЯ-ны тодорхойлолт /тендерт шалгарсан ҮХЯамны зөвшөөрөл/- ЦЕГ-ын зөвшөөрөл - ЦЕГ-ын түр зөвшөөрөл

Химийн
/ Онцгой хортой бодис, Хортой бага хортой бодис, Озон задалдаг бодис, түүнийг агуулдаг тоног төхөөрөмж /

 • БОЯ-ны зөвшөөрөл
 • Аймаг, нийслэлийн засаг даргын зөвшөөрөл
 • Озоны үндэсний алба
 • УМХГ-ын мэдэгдэл

Цацраг идэвхит бодис, изотоп

 • Цацрагийн хяналтын албаны тодорхойлолт
 • УМХГ-ын мэдэгдэл

Хүний ийлдэс, донорын цус, дархлалын хувирмал бэлдмэл, бичил биетний өсгөвөр, эм, эмийн зүйл, оношлуур, урвалж, вакцин, эмнэлгийн багаж төхөөрөмж, хэрэгсэл

 • ЭМЯ-ны зөвшөөрөл
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ 

Үнэт металл, эрдэнэсийн чулуу, алт

 • Сорьцын улсын хяналтын албаны сорьц тодорхойлсон акт
 • ТЕГ-ын нөөц ашигласны төлбөр хийсэн баримт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ

Бүх төрлийн мал, амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн, мал эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

 • ХХААЯ-ны зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ

Уламжлалт эм

 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Чанарын гэрчилгээ
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ