card

Экспорт

Бараа экспортлоход дор дурьдсан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • Гадаад худалдааны гэрээ
  • Үнийн нэхэмжлэх
  • Баглаа боодлын тодорхойлолт
  • Татвар, хураамж төлсөн баримт
  • Эрх бүхий байгууллагын лиценз, зөвшөөрөл, тодорхойлолт
  • Барааны гарал үүслийн гэрчилгээ
  • Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, чанарын гэрчилгээ болон бусад шаардлагатай бичиг баримт
  • Горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт
  • Хэрэв та АЮУЛТАЙ АЧАА илгээх гэж байгаа бол Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо (IATA)-ын Аюултай ачааны дүрмийн (IATA Dangerous Goods Regulation) дагуу ачаагаа тээвэрлэлтэд бэлдэж, мэдүүлнэ үү