card

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж байгаа зорчигч үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдэд эмнэлэгийн анхан шатны болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлж, шаардлагатай тохиолдолд дараагийн шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Эмнэлгийн хэсэгтэй холбоо барих: +976-7128-7333