card

Хориглох зүйлс

 

 

УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

д/д

Барааны нэр

Эрх зүйн акт

Нэвтрүүлэх ялгаа

1

Судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн 1 дүгээр хавсралтад нэр заагдсан амьтан, ургамал

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци

Оруулах, гаргах

2

Зохих технологийн шаардлагын дагуу боловсруулаагүй, тусгай зөвшөөрөлгүй, үйлдвэрлэлийн тэмдэггүй тарваганы арьс

Засгийн газрын 1992.05.22-ны өдрийн 95 дугаар тогтоол

Гаргах

3

Тарвагыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах

БОАЖ –ын сайдын 2017.09.22-ны өдрийн А/278 тушаал

Гаргах

4

МУ-ын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан

ХХАА сайдын тушаал дугаар 29, 2015.06.25

Нэвтрүүлэх

5

Судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноос бусад тохиолдолд нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйл

Байгалийн ургамлын тухай хууль 17 зүйлийн 4 заалт

Гаргах

6

Сибирь хуш /Pinus subirica/-ны үр-самар

ЗГ-ын 2015 оны 485тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоолд өөрчлөлт оруулсан

Гаргах

7

Зохих зөвшөөрөлгүй ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу

Байгалийн ургамлын тухай хууль 17 зүйлийн 3 заалт

Гаргах

8

Туршилт,судалгааны ажлаас бусад мод, сөөгний тарьц, суулгац

 

Ойн тухай хууль 29.11.1 зүйл

Оруулах

9

Стандартын дагуу үйлвэрлээгүй нялх, балчир хүүхдийн хүнс

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль

Оруулах

10

Зөвшөөрөлгүй согтууруулах ундаа

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Оруулах

11

Бүртгүүлээгүй, олон улсад хэрэглэдэг таних тэмдэг, тэмдэглээгүй баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, бичил биетний цэвэр өсгөврийн хөрөнгө/цаашид “өсгөврийн хөрөнгө” гэх/ органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнс

Хүнсний тухай хууль

Оруулах

12

Ашиг олох зорилгоор цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд, эрхтэн

Донорын тухай хуулийн 20.1 зүйл

Оруулах, гаргах

13

Согтууруулах ундааны зар сурталчилгааны материал

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Оруулах,гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

14

Мансууруулах бодис, тэдгээрийг хэрэглэх, үйлдвэрлэхэд зориулсан багаж хэрэгсэл, мансууруулах ургамал

УИХ-ын 1998 оны 05 дугаар тогтоол

Гаргах, оруулах

15

МУ-д ашиглахыг хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй химийн хорт болон аюултай бодис

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, ЗГ-ын 2014 оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоолд нэмэлт оруулсан

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

16

Зохих зөвшөөрөлгүй мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

17

Тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааны материал

Тамхины хяналтын тухай хууль

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

18

Зөвшөөрөлгүй өвчин үүсгэгч нян, түүний хор

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Гаргах, оруулах

19

Зохих зөвшөөрөлгүй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, БИБ

Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

оруулах

20

Хуурамч эм

Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

оруулах

21

Судалгаа, шинжилгээний зориулалттайгаас бусад этилийн спирт

УИХ-ын 1998 оны 05-р тогтоол ЗГ-ын 2014оны 378-р тогтоол

оруулах

22

МУ-д ашиглахыг хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй химийн хорт болон аюултай бодис

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, ЗГ-ын 2014 оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоолд нэмэлт оруулсан

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

23

Жижиглэн савалгаатай, 25-аас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил /Acetic acid/

ЗГ-ын 2014 оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001оны 54-р тогтоолд нэмэлт оруулсан

оруулах

24

Озон задалдаг бодис R-22-оос бусад

ЗГ-ын 2014 оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001оны 54-р тогтоолд нэмэлт оруулсан

оруулах

25

Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22.HCFC-141b бодисоор хөөсөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж

Монреалын протокол, ЗГ-ын 2014 оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоолд нэмэлт оруулсан

оруулах

26

Удаан задардаг органик бохирдуулагч

Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокольмын конвенци

оруулах

27

Аюултай хог хаягдал

Хог хаягдалын тухай хууль, ЗГ-ын 2018 оны 116-р тогтоол

Оруулах,дамжин өнгөрүүлэх

28

Бүх төрлийн 0.035 мм-ийн болон түүнээс нимгэн, 1 удаагийн нийлэг хальсан уут

ЗГ-ын 2018 оны 189-р тогтоол

оруулах

29

Зэвсгийн зориулалттай цөмийн материал

Цөмийн энергийн тухай хууль

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

30

Зөвшөөрөлгүй цацраг идэвхт ашигт малтмал

Цөмийн энергийн тухай хууль

Оруулах, гаргах, дамжин өнгөрүүлэх

31

Пиротехникийн хэрэгсэл

ЗГ-ын 2006 оны 149-р тогтоол 3-р хавсралт

Гаргах

32

Цөмийн зэвсгийн гаралтай тусгай

ангиллын цацраг идэвхт бодис, түүний хаягдал Цөмийн зэвсгийн зориулалтаар бэлтгэгдсэн цөмийн зэвсгийн эд анги, бүрэлдэхүүн

Цвмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоол

Оруулах, дамжуулан өнгөрүүлэх

33

МУ-н хуулиар хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй цөмийн материал цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, технологи

Цемийн энергийн тухай хууль

Оруулах, гаргах

34

Шөрмөсөн чулуу агуулсан

бутээгдэхүүн, Үүнээс асбест

агуулсан ттормозны наклад /Brake

pads containing asbestos/

ЗГ-ын 2007 оны 95-р тогтоол, ЗГ-ын 2014

оны 378-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р

тогтоолд нэмэлт оруулсан

оруулах

35

Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном, зохиол, кино, дүрс бичлэг, зураг болон бусад зуйл

ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоол

оруулах

36

Гадаад улсад ашиглахыг хориглосон тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөний

аюулгүй байдалд нөлөөлөх хийцийн бүрэлдэхуүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль

оруулах

37

Хууль бусаар хуулбарлаж тараасан бүтээл

Утга зохиол, урлагийн бүтээл хамгаалах тухай Бернийн конвенци

оруулах

38

Зохих зөвшөөрөлгүй соёлын үнэт зуйлс

Соёлын үнэт зуйлсийн хууль бус экслорт, импорт түүнчлэн өмчлөх эрхийг

шилжуүлэхийг хориглох, тэдгээрээс

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

конвенци

Оруулах, гаргах

39

Пиво ундааны хаягдал лаазнаас бусад хаягдал хар болон өнгөт төмөрлөг /ширэм, төмөр, ган, зэс, гууль, х/цагаан тэдгээрийн хайлш цутгамал болон анхдагч бусад хэлбэртэй

хар болон өнгөт төмөрлөг, зориулалтын дагуу ашиглагдахгүй байгаа хар болон

өнгөт төмөрлөгөөр хийсэн сэлбэг, бүтээгдэхүүн

УИХ-ын 05-р тогтоол, УИХ-ын 2005 оны 46-р тогтоол

гаргах

40

Хог хаягдал /Хүнсэнд хэрэглэхэд зохисгүй болсон үхсэн загас, хавч төрөлтөн, усны сээр нуруугуй бусад

амьтан, үхсэн мал, амьтад, арьс ширэн түүхий эдийн зах, өөдөс, хаягдал, үслэг түүхий эдийн хаягдал, хотын хог хаягдлыг шатаахад гарсан үнс болон үлдэгдэл бусад хог хаягдлыг шатаахад гарсан үнс болон үлдэгдэл, этилений, стиролын, винилхлоридын полимерын хаягдал захлаас өөдөс болон бусад

хуванцарын хаягдал/

ЗГ-ын 2019оны 199-р тогтоолоор ЗГ-ын 2001 оны 54-р тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан

оруулах

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ, ЛИЦЕНЗТЭЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

Хууль тогтоомж

Нэвтрүүлэх ялгаа

1

Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

ЭМЯ

Аж ахуйн ү/а-ны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

Оруулах, гаргах

2

 

 

Биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн

ЭМЯ

Аж ахуйн ү/а-ны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

оруулах

3

Үржлийн мал,

амьтан

ХХХААЯ

Мал, эмнэлэг

Үржлийн газар

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

 

 

 

гаргах

4

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

ХХХААЯ

Мал, эмнэлэг

Үржлийн газар

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Эм эмнэлэгийн хэрэгсэлийн тухай хууль

 

оруулах

5

Сайжруулагч мал, амьтан

ХХААЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

6

Өвчин үүсгэгч нян, түүний хор

ЭМЯ

ХХААЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Оруулах гаргах

7

Галт зэвсэг,

сум

ХЗДХЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Галт зэвсэг

Оруулах

гаргах

8

Түүх соёлын хосгүй үнэт, үнэт, дурсгалт зүйл

БСШУЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Соёлын өвийг хамгаалах

Тухай хууль

Гаргах

Түр хугацаа

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ, ЛИЦЕНЗГҮЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БҮЛЭГ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

Хууль тогтоомж

Нэвтрүүлэх ялгаа

1

Согтууруулах ундаа

ХХААЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Архидан согтуурахтай

тэмцэх тухай хууль

оруулах

2

Тамхи

ХХААЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хууль

оруулах

3

Бүх төрлийн

шатахуун

УУЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Газрын тосны бүтээгдэхүүн тухай

хууль

оруулах

4

Химийн хорт болон аюултай бодис

БОАЖЯ

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Оруулах, гаргах,

Дамжуулах

өнгрүүлэх

 

 

 

5

Ургамал хамгаалах бодис

ХХААЯ

 

БОАЖЯ

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

 

 

 

6

Тэсрэч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл

түүхий эд, пиротехникийн хэрэгсэл

УУЯ

 

 

БОАЖЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль,

Тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль

Оруулах,

гаргах

 

 

 

7

Озон задалдаг бодис, түүнийг оруулах бодис тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмж /хөргөгч

БОАЖЯ

Озоны үндэсний алба

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Агаарын тухай

оруулах

 

 

8

Цөмийн бодис

МХЕГ,

ЦЭК

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, ЦЭ хууль

Оруулах,

гаргах

 

9

Цацрагт идэвхт ашигт малтмал

УУЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Цөмийн энерги тухай хууль

Оруулах, гаргах

10

Цацрагийн үүсгүүр

Цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл

МХЕГ

 

 

ЦЭК

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Цөмийн энерги тухай хууль

Оруулах,

гаргах

11

Эмнэлгийн

багаж тоног төхөөрөмж протез

ЭМЯ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ, ЛИЦЕНЗТЭЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

Хууль тогтоомж

Нэвтрүүлэх ялгаа

1

Зэрлэг амьтан ба ургамалын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавралтад орсон амьтан ургамал

БОАЖЯ

CITIES-н удирдан зохицуулах зөвлөл

Ховордсон амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг

зохицуулах

тухай хууль

Гаргах,

оруулах

2

Нэн ховор ховор

Амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны сорьц, дээж

БОАЖЯ

Амьтны тухай хууль

гаргах

3

Цус, цусан бүтээгдэхүүн эд эрхтэн

ЭМЯ

Донорын тухай хууль

Оруулах, гаргах

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН

ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

Хууль тогтоомж

Нэвтрүүлэх ялгаа

1

Стратегийн хүнс/малын мах, сүү, тарианы үр, улаан буудай гурил/

ХХААЯ

Хүнсний тухай хууль

Оруулах, гаргах

2

Ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу

БОАЖЯ

Байгалийн ургамлын тухай хууль

гаргах

3

Мод сөөгний тарьц, суулгац

БОАЖЯ

Байгалийн

ургамлын тухай хууль

оруулах

4

Сибирь хуш

(pinus sibirica)-ны самрын идээ

БОАЖЯ

Байгалийн

ургамлын тухай хууль

 

гаргах

5

Аюултай хог

хаягдал

БОАЖЯ

МХЕГ

Хог хаягдлын тухай хууль

гаргах

6

Гал түймэр унтраах тусгай тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Галын аюулгүй байдлын тухай

оруулах

Тайлбар:

-  Лицензтэй нэвтрүүлэх барааны жагсаалтад орсон бараа нь Монгол улсын хууль тогтоомжоор тусгайлан лицензтэй нэвтрүүлэхийг заасан тул импорт, экспортын лицензийг холбогдох яамнаас авна.